Īpašā poligrāfija

Ielūgumi Maijai un Gatim

11.11.2016.   ielūgumi

Divas tautības, divas kultūras, Grūzija un Latvija. Ielūgumi ar Jaunās Derības vārdiem un Grūzijas attēlu skices formā / Две народности, две культуры, Грузия и Латвия. Приглашения со словами из Нового Завета и наброском Грузии на фоне.

Galerija
mg-5

mg-1