Īpašā poligrāfija

No idejas….

16.11.2016.   ielūgumi

Šodien — ar līgavu saskaņots ielūgums digitālā veidā. Rītdien parādīšu realizāciju. / Сегодня — согласованный с невестой образец в дигитальном виде. Завтра покажу реализацию.

Print