Īpašā poligrāfija

No idejas….

16.11.2016.   ielūgumi

Šodien – ar līgavu saskaņots ielūgums digitālā veidā. Rītdien parādīšu realizāciju. / Сегодня – согласованный с невестой образец в дигитальном виде. Завтра покажу реализацию.

Print